fgdfm

e-Defter

Anasayfa e-Defter

e-Defter

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin hazırlanmasını sağlayan sistemdir.

GİB tarafından www.defter.gov.tr sayfasında tanımlanmış kurallar çerçevesinde oluşturulmuş defteri kebir bilgilerinin bağımsız platform aracılığı ile GİB’e gönderilmesini ve Berat dosyalarının oluşturulması hizmetini ifade eder.

Oluşturulan e-defter ve berat dosyaları hizmet listesi satın alınmış alanda 10 yıl boyunca saklanır.

Firmanın sözleşme öncesinden oluşturulmuş e-defter ve berat dosyalarını saklamak için ayrıca saklama hizmeti satın alması gerekmektedir.
Img