HİZMETLERİMİZ

Anasayfa Hizmetlerimiz

e-Fatura

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki nitelik ve bilgilere sahip elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturadır.

e-Arşİv

E arşiv Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulmasıdır.

e-Defter

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin hazırlanmasını sağlayan sistemdir

e-İrsalİye

Kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara göre hazırlanan elektronik belgedir.

ERP

ERP'nin açılımı kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir. Organizasyonlar tarafından muhasebe, satınalma, proje yönetimi ve üretim gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek üzere kullanılan sistemler ve yazılım paketleridir.

KEP

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir.