fgdfm

e-Fatura

Anasayfa e-Fatura

e-Fatura

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki nitelik ve bilgilere sahip elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturadır.

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının gerçekleştirildiği ve tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

>> Özel Entegrasyon Hizmeti

>> Doğrudan Entegrasyon Danışmanlığı

>> Faturaların Saklaması

>> Mali Mühür Hizmeti

>> Fatura Takip İşlemleriImg