fgdfm

e-İrsaliye

Anasayfa e-İrsaliye

e-İrsaliye

Kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara göre hazırlanan elektronik belgedir.

Kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara göre hazırlanan elektronik belgedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında elektronik uygulamalara yönelik çeşitli projeler hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda halihazırda yürütülmekte olan e-Fatura, e-Defter, e-Bilet, e-Arşiv projelerine ek olarak 2017 takvim yılında hayata geçirilmesi planlanan e-İrsaliye projesi üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.

E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.
Img